Оголошено подання претендентів та їх робіт на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим у 2023 році

Постановою Верховної Ради України від 05 лютого 2019 року № 2675-VIII «Про Премію Верховної Ради України для молодих учених» (зі змінами) (далі – Постанова) засновано 50 премій Верховної Ради України молодим ученим.

З урахуванням Постанови та Інструкції з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим, а також порядку їх розгляду, затвердженої Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 15 грудня 2021 року, протокол № 90, (далі – Інструкція) просимо подати кандидатури претендентів та їх роботи на здобуття Премії Верховної Ради України молодим вченим (далі – Премія) у 2023 році до директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України включно до 01 березня 2023 року.