Головна

Вітаємо Вас на сайті Ради молодих вчених ТНТУ імені Івана Пулюя!!

  • Першорядними завданнями діяльності РМВ є забезпечення активної участі молодих вчених у проведенні наукових досліджень, підготовці проєктів, розробок, підвищення їх професійної кваліфікації, захист прав та інтересів;
  • сприяння взаємодії між органом ректоратом та молодими вченими;
  • підготовка пропозицій щодо створення правових і соціально-економічних умов для залучення молодих вчених до роботи в різних галузях науки, стимулювання професійної діяльності молодих вчених, сприяння підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та професійної активності;
  • консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової діяльності, співробітництво з іноземними замовниками наукової продукції тощо;
  • сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проектів;
  • підтримка молодих вчених у проведенні ними, науково-організаційних, наукових та освітніх заходів;
  • сприяння розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору.

Все буде Україна!!!

Per aspera ad astra